Vad är ett lastväxlarsläp och finns det möjlighet att hyra ett?

Ett svart lastväxlarsläp framför större svart garagebyggnad.

Lastväxlarsläp är ett samlingsbegrepp för flera olika varianter av efterfordon som du monterar på en lastbil. Ett lastväxlarsläp kallas också ibland för lastväxlarflak och ett sådant gör det möjligt för dig att transportera olika typer av gods på samma släp. Ena dagen kan du köra grus, sten och sand för att nästa dag köra maskiner eller skrymmande gods. Smidigt och effektivt! Se vårt utbud av lastväxlarflak- och vagnar här.

Ett lastväxlarsläp – flera användningsområden

Det finns således flera olika användningsområden för ett lastväxlarsläp. Du kan exempelvis använda det som schaktflak/grusflak/bergflak för transporter av sand, sten och grus. Men du kan också använda det för transport av maskiner, även kallat maskinflak. Det fungerar också som containerflak, vilket används framförallt för transport av byggavfall, skrot och järn, sopor och spannmål. Det fjärde vanligaste användningsområdet är aluminiumflaket för transport av andra typer av olika material. Det kan alltså vara väldigt fördelaktigt att ha tillgång till ett lastväxlarsläp om du har många olika uppdrag med olika behov och förutsättningar.

Det finns flera olika typer av lastväxlarsläp, du kan exempelvis välja ett släp med glider eller med tipp. Det finns också möjlighet att genomföra kundanpassningar och monteringar av extrautrustning. Det sker i så fall i vår verkstad på Hakarps Equipment.

Dina finansieringsalternativ

Känner du att du är i behov av ett lastväxlarsläp? Med ett släp från oss på Hakarps Equipment kan du tryggt och säkert transportera ditt gods på ett effektivt och smidigt sätt.  Med vår långa erfarenhet inom transportfordon- och åkeribranschen kan vi hjälpa dig att hitta finansieringslösningar som passar just dig. Det kan ibland vara en fördel att köpa släpet, antingen direkt eller med lån, men kommer du bara använda släpet sporadiskt kan det vara mer lämpligt att hyra det av oss. 

Känner du senare under hyresperioden att du faktiskt vill äga ditt släp som du hyr av oss erbjuder vi så kallat hyrköp, där du kan tillgodoräkna en del av dina hyreskostnader i slutpriset. Hos oss finns också möjlighet att leasa efterfordon. 

Kontakta oss för mer information eller om du har några frågor om våra tjänster på Hakarps Equipment.

Kontakta oss Våra produkter