Vad är ett grusflak och går det att hyra?

Grusflak med träd, flaggor och byggnad bakom.

Inget uppdrag är det andra likt och det kan vara svårt att veta vilken typ av lastbil eller lastbilssläp du behöver investera i för just din verksamhets inriktning. Alla har inte heller möjlighet att äga en stor fordonsflotta och därför blir det ännu viktigare att hitta den typen av fordon eller efterfordon som är optimala för just dina behov. Oavsett om det innebär att äga själv eller hyra fordon – givetvis går det att kombinera de olika alternativen. 

Grusflak, schaktflak eller bergsflak?

Ett vanligt förekommande lastväxlarflak är grusflak, det kan också kallas för schaktflak eller bergsflak – någon av de här benämningarna har du troligtvis hört talas om tidigare. Den här typen av flak används till materialtransporter som exempelvis sand, jord, grus, schaktmassor eller sten. 

Grusflaket består av en hög framsida, två låga kortsidor samt en låg bakre kortsida. Med låga kanter på flakets långsidor är det enkelt att lasta på materialet från sidorna med hjälp av exempelvis en hjullastare. Tänk på att en lastbil med grusflak och tung last får en hög totalvikt och det är ytterst viktigt att du är noga med på vilken typ av underlag du står när du lastar – men också när du kör. Är lasten ojämn kan fordonet välta. 

Flera finansieringsalternativ hos Hakarps

Är du i behov av ett grusflak för kommande projekt finns det flera olika finansieringsalternativ hos oss på Hakarps Equipment. Är det så att du vet att du kommer använda ditt grusflak mycket kan det vara en fördel att köpa det direkt, men det kan kännas onödigt om du bara ska använda det ett fåtal gånger eller mer sporadiskt. Då har vi möjlighet att hyra ut flaket till dig under den period som du har behov av det. 

Skulle det vara så att du senare känner att du faktiskt vill äga ditt flak som du hyr av oss erbjuder vi så kallat hyrköp, där du kan tillgodoräkna en del av dina hyreskostnader. Kontakta oss för mer information. Det finns också möjlighet att leasa produkter hos oss.

Kontakta oss för mer information eller om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster. 

Våra produkter Kontakta oss