TPMS – Däcktrycksövervakning

Enligt marknadsundersökningar, rullar 40-65% av de tunga fordonen på däck med för lågt däcktryck och 10-25% med mer än 10% för lågt däcktryck. En annan oberoende analys visar att besparingarna i Koldioxidutsläpp från lätta och tunga fordon, när däcktrycket är på önskad nivå, ligger nära de för personbilar. Därför finns det lika stort incitament att även förse både lätta och tunga fordon med TPMS.

Däcktryckövervakningssystem, eller TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), är ett system som ska varna föraren om däcktrycket är för lågt antingen i ett eller flera däck. Syftet med systemet är att begränsa onödiga CO2-utsläpp. Ett för lågt däckstryck påverkar bränsleförbrukningen negativt och därmed ökar även CO2-utsläppen.

Tack vare den kontinuerliga däckövervakningen från Idem Telematics kommer du alltid att vara medveten om däckens tryck och temperatur. Du kan välja att meddelas via larm i händelse av avvikelser från de inställda värdena, samtidigt som du kan se hur långt varje fordon har kört.

  • Modul ansluten till gateway PRO & Gateway Basic
  • Övervakning vid stigande axeltemperatur (undvika ett eventuellt pågående axelhaveri)
  • Kontroll av däcktryck och däcktemperatur i realtid
  • Underhållsrapport
  • Larmfunktion – Hög temperatur, lågt eller högt lufttryck

Detta tillbehör går att beställa till alla våra efterfordon.

Våra produkter Flakvagnar och flakkärror